UPUTSVO ZA PISANJE RADA

Templejt sadrži detaljan opis formatiranja abstrakta i rada koji treba da dostavite …

VAŽNI DATUMI

Najvažniji datumi Međunarodne konferencije SED 2023…

PLENARNA PREDAVANJA

Plenarna predavanja Međunarodne konferencije SED 2023 …

TEMPLEJT PREZENTACIJE

Templejt izgleda prezentacije prihvaćenog rada na Međunarodnoj konferenciji SED 2023…Poštovani/a,
Srdačno Vas pozivamo da uzmete učešće u XIII međunarodnoj naučnoj konferenciji „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja – SED 2023”, koju organizuje Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija u periodu od 5. do 8. juna 2023. godine, u Vrnjačkoj Banji, hotel „Slatina”.

Tematske oblasti

– Informacione tehnologije

– Građevinsko inženjerstvo i arhitektura

– Poslovna ekonomija, menadžment i turizam

– Mašinstvo i zaštita na radu

– Medicina i zdravstvena nega

Kotizacija

Važni datumi

21/04/2023
Finalni rok za predaju apstrakata / radova
19/05/2023
Finalni rok za obaveštenje o prihvatanju radova
26/05/2023
Rok za uplatu kotizacije
25/05/2023 Finalni program
05 – 08/06/2023 Održavanje konfrencije

Predsedavajući Organizacionog odbora

Dr Ljubica Diković,
predsednik Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Dr Ljiljana Trumbulović,
rukovodilac Odseka Užice Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

UPUTSTVO ZA PISANJE RADA

Podaci o dostavljanju i objavljivanju radova

Maksimalna dužina rada je 8 strana A4 formata (u prilogu Vam dostavljamo Pozivno pismo i Uputstvo o pisanju rada). Apstrakte i radove na engleskom jeziku potrebno je dostaviti na sledeću imejl adresu: sed@vpts.edu.rs.
Maksimalan broj radova po autoru je tri, a maksimalan broj autora po radu je četiri. Svi radovi podležu recenziji. Prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova (kategotrija M33), nakon Konferencije. Izlaganje rada nije uslov za objavljivanje.

Međunarodna konferencija SED od 2008. god.

Retrospektiva svih održanih međunarodnih naučnoj konferencija „Nauka i visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja”

SED 2021

SED 2019

SED 2017

SED 2016

SED 2015

SED 2014

SED 2013

SED 2012

SED 2011

SED 2008 – 2010

Prijavi se

    Ime i Prezime


    E-mail adresa


    Zainteresovan-a sam da objavim rad u sledećoj oblasti    Dostavljam    Napomena (opciono)